CURSUS

ESP® PREVENTIE?REVALIDATIE THERAPEUT – BASISCURSUS

Cursus van de opleiding ESP® preventie en revalidatie therapeut

INTRODUCTIE

Om goede beslissingen te nemen tijdens het fysiotherapeutisch onderzoek en/of behandeling, is achtergrond informatie – vooral op het gebied van bindweefselfysiologie, wondgenezing, trainingsleer en fysiotherapeutische modellen – noodzakelijk.
Deze driedaagse basiscursus vormt de basis van de opleiding voor ESP revalidatie / preventie therapeut en dient als basis voor alle andere thema cursussen.

COMPETENTIES

De deelnemer kan diagnostische en therapeutische beslissingen nemen, zowel in de revalidatie als op het gebied van preventie na de cursus.

De deelnemer kan communiceren met collega’s, zelfs met een medische achtergrond op een professioneel niveau.

De deelnemer kan patiënten en cliënten verantwoorde en professionele uitleg geven in de diagnostische, therapeutische en preventieve processen na deze cursus.

DOELSTELLINGEN

Bindweefselfysiologie

  • De student kent de verschillende cellen in het bindweefsel en hun functies
  • De student kent de verschillende componenten van het bindweefsel en hun functie
  • De student kent de verschillende visco-elastische eigenschappen van het bindweefsel en kan deze klinisch implementeren

Wondgenezing

  • De student kent de verschillende fasen van wondgenezing en kent de klinische relevantie van de fasen

Trainingsleer

  • De student leert de verschillende revalidatiecirkels in mobiliteit, coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen, en hun toepassing bij patiënten en klanten.

Fysiotherapeutische modellen

  • De student leert verschillende fysiotherapeutische modellen als basis voor communicatie en therapie

CONTROLE LEERDOELEN

Met behulp van peer feedback en feedback via docenten tijdens de praktijk, controle van de leerdoelen door casuïstiek. Regelmatige herhaling van het geleerde met aansluitend korte zelfreflectie.

INHOUD

  • Actualiseren en verdiepen van de fysiologie van het bindweefsel
  • Update en verdiepen van de fysiologie van de verschillende fasen van de wondgenezing (ontsteking, proliferatie en re-modulatie fase)
  • Trainingsleer, mobiliteit, coördinatie, kracht
  • Introductie van de verschillende modellen van fysiotherapie (ICF, meerdimensionale belasting en belastbaarheids model, handelingstheoretische model van Wimmer en de Vries)

METHODEN 

Theorie 70% (input eenheden), de praktijk 30% (kleine groepen)
In het eerste deel van de dag wordt de theoretische basis voor de praktijksessies voorbereidt. In de praktijk worden de verschillende trainingsmethoden geoefend. Om meer inzicht inzicht te verkrijgen wordt er gewerkt met verschillende praktijk opdrachten.

DUUR

Cursusduur: de cursus duurt 3 dagen en 4 uur voorbereiding van de lessen (zelfstudie)
Totale leertijd: 21 contacturen + 4 uur zelfstudie

Maximale groepsgrootte
24 deelnemers

DOCENT

Harald Bant, Nederland fysiotherapeut, sportfysiotherapeut, Physical Rehabilitation Trainer, directeur en docent (ESP) Education Network Sport, eigenaar praktijk voor fysiotherapie, medische fitness en reïntegratie in Gennep, directeur van het Nexus het opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut, co-redacteur van het tijdschrift of Sportphysiotherapie, Thieme Verlag.

DOELGROEPEN

Fysiotherapeuten /Sportwetenschappers

VOORBEREIDING

Gelieve sportkleding voor binnen en buiten meenemen.

LEIDING CURSUS

Harald Bant