CURSUS

ESP® preventieve behandeling – REVALIDATIE van de wervelkolom

een cursus van de opleiding ESP® preventie en revalidatie therapeut

INTRODUCTIE

De toename van de niet-specifieke, acute en chronische rugklachten vormen een groot probleem in onze economie. Ondanks toename van de medische en paramedische kennis , neemt het aantal rugklachten nog steeds toe. In het dynamische gebied van de fysiotherapie verandert er veel, ook op het gebied van wervelkolomrevalidatie.

De cursus omvat de diagnose en functionele revalidatie van a-specifieke acute, subacute en chronische lage rugpijn.

De diagnose en behandeling van cervicale klachten is niet de focus van deze cursus. In de cursus worden aanbevelingen gegeven over de diagnostiek en revalidatie bij cervicale wervelkolom problematiek.

Hoe kunnen we het beste diagnosticeren? Wat wordt bedoeld met de lokale en globale stabiliteit van de wervelkolom en hoe kunnen we dit praktisch implementeren? Is uitstraling  relevant in het been of niet? Hoe gaan we om met het symptoom van pijn?
Wilt u antwoorden op deze vragen? Dan is deze cursus geschikt voor u.

COMPETENTIES

Leidinggeven: De deelnemer kan vakkundig adviseren door het toepassen van de nieuw geleerde diagnostische tests en het geven van de juiste vorm van advies aan patiënten met beweging geïndiceerde problemen. De  therapeutische interventies kunnen adequaat worden toegepast bij de verschillende pathologieën van de wervelkolom. De deelnemers kunnen op professioneel niveau deelnemen aan gesprekken met collega’s en andere medische disciplines. De deelnemers kunnen na deze cursus patiënten en klanten op een verantwoorde en professionele manier begeleiden bij problemen in de wervelkolom in diagnostische, therapeutische en preventieve zin.

DOELSTELLINGEN

medisch onderwijsgebied:

De deelnemers kennen de specifieke fysiologie van het bindweefsel van de discus en facetgewrichten

De deelnemers kennen de anatomie en biomechanica van de wervelkolom en de klinische relevantie voor de diagnose en herstel.

Fysiotherapeutisch onderwijsgebied:

De deelnemers kennen de verschillende pathologieën en kan deze onderverdelen in hernia, instabiliteit, een beknelde zenuw en ISG problemen.

De deelnemers kennen de verschillende fysiotherapeutische testen, kunnen deze praktisch uitvoeren en interpreteren.

De deelnemers kunnen een beleid voor actieve revalidatie bij patiënten en klanten met lage rugklachten kunnen opstellen.

De deelnemers zijn bekend met alle relevante oefeningen van de wervelkolom en kunnen deze praktisch uitvoeren

CONTROLE LEERDOELEN

Met behulp van peer feedback en feedback van de instructeurs tijdens de praktijk, het herhalen van de  leerdoelen door het uitwerken van een casus. Tijdens de cursus worden regelmatig de leerdoelen herhaald door middel van zelfreflectie.

INHOUD

  • Anatomie en biomechanica van de lumbale wervelkolom
  • Specifieke bindweefselfysiologie  en functies van de discus, zenuwen en facetgewrichten
  • Pathologieën van de wervelkolom; hernia, instabiliteiten, een beknelde zenuw, ISG problematiek
  • Het fysiotherapeutische onderzoek van de wervelkolom
  • Trainingsleer mobiliteit, coördinatie en kracht
  • Methodologie van actieve revalidatie van de wervelkolom
  • Het samenstellen van revalidatieprogramma’s
  • Skillslab
  • Casestudy’s

METHODEN/WERKAFSPRAKEN

De cursus bestaat uit 3,5 uur per dag theorie in de vorm van frontaal en interactief onderwijs, gevolgd door 3,5 uur praktische toepassingen in kleine groepen.
De theorie bereidt de basis voor praktische implementatie.
In de praktijk worden verschillende vaardigheden en methoden geoefend en verdiept. Tijdens de praktijk krijgen de deelnemers verschillende taken om hun inzicht te verdiepen.

DUUR VAN DE CURSUS

De cursus duurt 3 dagen. Verwacht wordt dat de deelnemer vier uur zelfstudie doet ter voorbereiding.
Totale leertijd: 21 contacturen en 4 zelfstudie uren

MAXIMALE GROEPSGROOTTE

24 deelnemers bij een docent

DOCENTEN

Harald Bant, Holland fysiotherapeut, sportfysiotherapeut, Physical Rehabilitation Trainer, directeur en docent (ESP) Education Network Sport, eigenaar praktijk voor fysiotherapie, medische fitness en reïntegratie in Gennep, directeur van Nexus het Post HBO opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut, mede-redacteur van het tijdschrift voor  Sportfysiotherapie Thieme Verlag.

Ophey Martin (geboren 1975) heeft zijn Bachelor Fysiotherapie en masteropleiding in Nijmegen (NL) gedaan. Sinds 2003 is hij werkzaam voor het ESP Education Network met, onder andere onderwerpen Evidence Based Practice, schouder en rug revalidatie. Als therapeut, werkt hij in Nijmegen in een particuliere praktijk en revalideert zowel ADL patiënten evenals vele amateur en professionele atleten. Hij is mede-redacteur van de Thieme naslagwerk “Sport Fysiotherapie”, die werd gepubliceerd in 2011. Hij is ook mede-redacteur van Thieme-tijdschrift “Sport Physio”.

VOORWAARDEN CURSUS

Fysiotherapeut / arts / arts / leraar lichamelijke opvoeding / sport en bewegen wetenschappers
De cursus bouwt voort op het curriculum van scholen voor fysiotherapie. Verwacht wordt derhalve dat de kennis en vaardigheden worden beheerst op basis van de anatomie, fysiologie van de wervelkolom. Ook sport wetenschappelijke basis vaardigheden op het gebied van mobiliteit, coördinatie en kracht wordt aangenomen.

VOORBEREIDING 

Gelieve sportkleding voor binnen en buiten mee te nemen.

LEIDING

Harald Bant
Martin Ophey