Het ESP Education Network signaleert de laatste paar jaar een toenemende vraag van fysiotherapeuten voor verdiepend onderwijs en opleiding in de preventie , actieve revalidatie en training.

Aanbieders van de opleiding voor sportfysiotherapeuten worden geconfronteerd met deze trend . De basis voor preventie, actieve revalidatie en training zijn vertegenwoordigd in de trainingsgebieden van sportfysiotherapeuten; inspanningsfysiologie , adaptatieleer , het onderwijs, actieve revalidatie , diagnostiek en Evidence Based Practice ( EBP ) . De oorspronkelijke doelgroepen van sport fysiotherapeuten waren de sporters. Door veranderingen in de maatschappij en de gezondheidszorg speelt de sportfysiotherapeut een grote rol in de preventie en het herstel van ADL -patiënten , mensen met een chronische aandoening en mensen met deconditionering .

De ontwikkeling van de nieuwe studie ESP preventie en revalidatietrainer is de reactie van het ESP Education Network op de hierboven beschreven ontwikkeling . Een modulaire studie die zich richt op ADL -patiënten , mensen met een chronische aandoening en mensen met deconditionering . Bij de ontwikkeling van deze studie heeft het ESP Education Network internationale competentieprofielen van sportfysiotherapeuten en fysiotherapeuten als leidraad genomen.

voor meer informatie klik hier